Havuz Ortamı

Havuz ortamını oluşturan faktörlerden en önemlisi sudur. İdeal bir havuz suyu steril olmalı, içme suyu niteliklerini taşımalı ve bu özelliklerin sürekli olarak korunması sağlanmalıdır.

Normalde su uygulamaları pratiğinde kirli su temiz su haline getirilerek kullanıcılara ulaştırılırken havuz ortamında kirli su temiz su haline getirildikten sonra, zaman içerisinde oluşan kirlenmeler ve bakteriler nedeniyle tekrar temizlenerek kişilere ulaştırılmaktadır.

Havuz suyunu iyi, mükemmel ve temiz tutmak çok zordur. Profesyonel eğitim görmüş kişiler ve süper sistemlerden yararlanılsa bile bu beklenmeyen şeylerin oluşumunu engelleyemez.

Havuz suyuna her sağlıklı insanın vücudundan organik ve anorganik maddelerle mikroorganizmalar yayılır (Örneğin: Yağ, ter, burun-boğaz mukusu, salya, idrar bileşenleri, kozmetik ürünleri, güneş yağları ve sabun artıkları.) Her havuzda yüzen kişi suda çözünmeyen kirliliklerin yanında ayrıca milyonlarca (bir dalışta 600 milyon) mikrobunda havuz suyuna karışmasına yol açar.

Bunun dışında örneğin çevreden gelen toz ve yosun tohumları gibi, kirletici unsurlar ve mikroorganizmalar da suya karışmaktadır. Açık havuzlarda tüm bunlardan başka güneşten koruyucu malzemeler, çim, kum, toprak vs. gibi ek bir takım kirlenme kaynakları da söz konusu olmaktadır.

Yüzme havuzu suyu belli sıcaklıkta olduğundan, uygun şekilde muamele edilmediği takdirde yosunlar ve bakterilerin gelişmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.

Yosunlar, her ne kadar yüzücüler için doğrudan zararlı unsurlar olmasa da mikroorganizmalar, bakteriler ve mantarların beslenmesine zemin oluşturabilmektedir.

Su her ne kadar berrak görünse de içinde suda dağılmış çıplak gözle görülemeyen küçük parçacıklar olan kolloid maddeler mevcut olabilir. Kolloidler hemen hemen tümüyle organik maddeler olup bakteri ve virüsler için, bunları örten ve dezenfeksiyon işlemini güçleştiren koruyucu unsur oluşturabilirler.

Havuz ortamını hazırlayan diğer faktörlerden biri havuz inşaatı ve havuz suyu hijyen hizmet sistemleridir. Bu sistemler oluşturulurken havuzun kapatılması gerektiren bir olay oluşmadan fark edilmeli ve düzeltilmelidir. Pompalama, fîltrasyon, kimyasal maddelerin dengelenmesi, dezenfeksiyon, ısıtma sistemlerinden oluşan bu ünitelerin yapımında, malzeme seçiminde mekanik tesisatın mühendislik hesaplarına uygun olmasına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına büyük önem verilmelidir.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki, ortamı oluşturan diğer faktörler olan havuz ortamının nemi, havalandırması, ısısı, ışıklandırılması, akustiği, boyutları, acil yardım sistemleri, periyodik bölüm temizliği de önemli rol oynamaktadır.

KirlenmeTürü ParçacıkBüyüklüğü Kirletici Maddeler Yoketme ve Azatlma Yolu
İri yüzücü parçalar > 1 mm saç, kepek takstil elyafları Süzmekle
İri bulandırıcı maddeler 1...0,0001 mm. deri pulları, yağ sabun artıkları, merhemler Çöktürme ve filtrasyon
kolloid maddeler 0,0001...0,0000001 kozmetikler, mukus, salya, mikroorganizmalar, virüsler Çöktürme ve filtrasyon
Tam çözünen organik maddeler >0,0000001 mm. idar veter bileşenleri, amno asitler, mikrooganizmalar (virüsler ) Oksidasyon dezenfeksiyon (klor, dioksit, ozon)
Tam çözünmüş inorganik maddeler
Bozulmayan organik maddeler
Çözünmüş sodyum klorürü, nitratlar, kloraminler Temiz su ilavesiyle oranları düşürülür.